09:58 ICT Thứ bảy, 18/01/2020

Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu chung về Trường Tiểu học Đồng Lộc
Trường TH Đồng Lộc thành lập vào tháng 9/1948 thuộc xóm 4 xã Đồng Lộc Huyện Can Lộc

Hiệu Trưởng qua các thời kỳ:
 Năm 1948 -1967: Thầy Hoàng Xuân Đoài, Trịnh Văn Trình, Trần Kính, Trần Lạp, Trần Hậu, Cù Thành.
1967 - Nay: Phan Nhân Đường, Thầy Tăng, Thầy Bằng, Nguyễn Huy Hồng, Lê Minh Ngụ, Dương Chí Thảo, Nguyễn Hữu Châu, Phan Hùng Cường...
Hiệu Trưởng hiện tại: Thầy Nguyễn Thành Vĩnh
Tổng số GV hiện nay là 26 đồng chí, 18 lớp, 518 học sinh

Những thành tích đạt được:
Từ 1998 - 2003: Trường luôn là đơn vị đạt danh hiệu tiến tiến cấp Huyện
NĂm 2003 - 2004: Trường đạt chuẩn QG mức 1
Có 11 CB GV đạt chiến sỹ thi đua cấp Huyện, 62 lượt GV đạt GV dạy giỏi Huyện.
Có 58 HS giỏi Tỉnh, 238 HS giỏi Huyện.